SOCIALABORAL
 
Programa d’Inserció Sociolaboral El col·lectiu de persones a les quals va dirigit aquest programa presenta unes dificultats afegides per aconseguir una inserció a la societat i un lloc de treball. Amb aquest programa, CERMA vol fomentar el desenvolupament integral d’aquestes persones cap a la seva autonomia i la seva reinserció social i laboral.
La intervenció sociolaboral es fa en diferents nivells:
Individual: es dona suport i assistència personal per part dels professionals i voluntaris del projecte mitjançant les activitats quotidianes i organitzatives, constituint l’habitatge com a nucli central de desenvolupament.
Els educadors desenvolupen, junt amb al beneficiari un Pla de Treball Individualitzat que té un seguiment regular i proper.
Grupal: mitjançant la convivència en les llars d’acollida, es treballen les diferents habilitats socials de manera pràctica, Fer aquesta dinàmica facilita l’adquisició de valors i pràctiques com la convivència, el reforç dels llaços afectius, el suport mutu i la solidaritat. A més es desenvolupen un seguit de programes de capacitació integral en grup que som recolzament al treball individual. Els projectes són els següents:

Aprendre a viure

Reinserció plena

ExpressArt

CERMA entén que les diverses manifestacions artístiques poden ser, a més del que tenen como valor propi, un element d’ajuda a l’hora d’expressar emocions i pensaments, així com de reflexió, valoració i enfortiment de l’autoestima i la responsabilitat. Per això, desenvolupa un projecte on els usuaris treballen diferents expressions artístiques:

Música

Teatre

Capacitació laboral

El propòsit d’aquest projecte és capacitar els usuaris de CERMA donant-los la formació necessària per al seu desenvolupament personal que els faciliti la inserció laboral en empreses del mercat de treball.

En aquest moments de crisi, ens trobem que, si ja és una gran dificultat per a qualsevol persona obtenir una ocupació, encara ho és més per als nostres usuaris. La falta d’oferta laboral fa imprescindible una bona formació, experiència i, sobretot, recursos personals que els capacitin. Tota una formació integral que és més que solament una inclusió laboral, perquè pretén trobar feina i que les persones tinguin els recursos personals suficients per mantenir-la.

Aquesta capacitació prelaboral té 3 grans blocs::

Formació elemental


Formació prelaboral


Identificació de les activitats potencials de treball que la persona podria desenvolupar en el mercat de treball
Orientació i seguiment en la formació laboral

Acogida

Insercció Social social

Voluntariat

Sensibilizacio

Transparència

Missió,Valors,Visió

Contacte
 
Pots contactar amb nosaltres via

937 111 253

Sabadell,Barcelona
C/Calders nº9

661 88 02 25

ES68 3058 0544 1227 2060 4835

fundacio@ongcerma.com