MISSIÓ, VALORS, VISIÓ
 
MISSIÓ Ajudar a persones en situació d’exclusió social que necessitin un servei d’acollida integral que cobreixi les seves necessitats bàsiques i acompanyar-los en el seu desenvolupament cap a una autonomia personal i una inserció plena.
VALORS: Dignitat, esperança, acompanyament, compromís.
VISIÓ: Es treballa en pro del creixement de les persones en un entorn d’afecte, clima de confiança i cercant l’establiment de llaços i vincles entre les persones.

Acogida

Insercció Social social

Voluntariat

Sensibilizacio

Transparència

Missió,Valors,Visió

Contacte
 
Pots contactar amb nosaltres via

937 111 253

Sabadell,Barcelona
C/Calders nº9

661 88 02 25

ES68 3058 0544 1227 2060 4835

fundacio@ongcerma.com